Domenys I

El polígon industrial dels Domenys I va ser constituït a l'any 2001 i està situat en la zona industrial del sud-oest de la ciutat, a tocar amb el PAE d'Avinguda Tarragona. Degut a la seva proximitat amb el nucli urbà, el sector predominant són els serveis.

Els Domenys I és un dels polígons industrials de Vilafranca més atractius, ja que a part de tenir unes infraestructures excel·lents, és el polígon que disposa de més espais disponibles, ja que actualment tan sols té un percentatge d'ocupació del 57%.