Pous d'en Rosell

Pous d'en Rossell és un polígon industrial relativament nou, ja que es va constituir com a tal a l'any 2010. Situat al nord-oest de la ciutat disposa de grans espais, aparcaments i tota una àrea industrial nova per ocupar cosa que fa que el percentatge d'ocupació del PAE es situï actualment en un 49%.

Accessibilitat